oblikovanje celostne grafične podobe blagovne znamke MINGOS COFFE.

Znak, poslovna vizitka, dopisni papir, kuverta