oblikovanje celostne grafične podobe podjetja za proizvodnjo in promet in blagovne znamke ŽITOPROMET

znak, poslovne publikacije, serija embalaž za moko, produktni listi