oblikovanje celostne grafične podobe podjetja za proizvodnjo, promet in storitve in bencinskega servisa.

znak, poslovne publikacije, zunanje in notranje označevanje bencinskega servisa, piktogrami, promocijski materiali